Category Tips

Woman cleaning windows at home

Hur ofta bör man putsa fönstren?

Att hålla fönstren rena är en viktig del av hemunderhåll som både förbättrar utsikten och inomhusmiljön. Men frågan är hur ofta man egentligen bör putsa fönstren för att hålla dem i bästa möjliga skick. Svaret på denna fråga beror på…